Ginaganap sa kasalukuyan ang Mango Stakeholders Meeting ngayong araw, ika-13 ng Setyembre sa DA-RFO III Conference Room, Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga.

Ang nasabing aktibidad ay sa pangunguna ng Kagawaran ng Pagsasaka para sa Gitnang Luzon – High Value Crops Development Program.